Pod názvem Vlesedu se sdružili lidé v našem regionu, kteří chtějí žít ve spojení s přírodou a přejí si, aby v přírodě vyrůstaly i jejich děti. Toto společenství založilo spolek Hnízdo Beskydy, který je zřizovatelem Základní školy a Lesní mateřské školy Hnízdo – škola, která voní lesem a Komunitního a enviromentálního centra.

Společenství hledalo prostor, ve kterém by mohlo růst a rozvíjet se. Nároky na budovu byly vždy dosti specifické: mnoho rodin dováží do školy a školky své děti zdaleka, proto poskytuje Spolek jako zřizovatel také ubytování pro děti. Kromě toho rodičovská komunita považuje přínosy pobytu na horách se všemi nároky, které to s sebou přináší, za ideální prostředí k učení. Překonávat překážky (venku každý den, v každém počasí, v zimě vyšlapat kopec ke škole, odklidit sníh) a zažívat přírodu (les všude kolem, potok, lesní učebny, každoměsíční výlet na Lysou na východ slunce) je u nás součástí kurikula. Projekt sídlil nejdříve na bývalé chatě Ostrá na Ostravici, pak na chatě Orlí Hnízdo na Pstruží, ale protože jsme hledali prostor, který by odpovídal normám školní budovy, hledání neustávalo. V roce 2021 se naskytl prostor bývalé chaty Svoboda na Ostravici. 

Chata Svoboda má dvě části, původní dřevěná byla postavena ve 40. letech, pak v 60. letech byla přistavěna zděná část a terasy dřevěné části chaty byly zastřešeny. Mnozí z okolí pamatují ze svého dětství toto místo jako dějiště škol v přírodě či táborů. Velký dík patří současnému majiteli Tomášovi Řebíčkovi, filantropovi, který komunitě budovu a pozemky poskytl a naše nájemné investuje do rekonstrukce budovy, spolu s dalšími nevyčíslitelnými náklady. 

Od ledna 2022 probíhají rekonstrukce budovy, které částečně řešíme svépomocí a za účasti dobrovolníků. V září musela být školní část připravena pro vstup školy do rejstříku. Práce na ubytovací části pokračovaly až do konce května 2023. Finance zčásti získáváme od rodičů, zčásti skrze dotační programy. Pronájem budovy, kde jsou od pondělí do čtvrtka ubytované školní děti, chceme využít jako další zdroj příjmu. Cílíme na klientelu, která ocení jednoduché a čisté prostředí, milé přijetí a vlídnou atmosféru, a je jí blízký náš směr a ráda by ho touto cestou podpořila. 

Co chystáme? Máme rozjednanou rekonstrukci hřiště a zahrady, zateplení dřevěné části budovy, výměnu oken v ubytovací části budovy. Rádi bychom rozvíjeli aktivity Komunitního a enviro centra, navazovali spolupráci s lidmi jejichž cílem je udržitelnost, a také se školami, které podporují inovativní směry výuky.   

Jak funguje naše komunitní organizace? Podílíme se na chodu společně, mnoho věcí děláme svépomocí a na koleně, zato s nadšením. Každý z nás má zodpovědnost za určitou oblast, kterou více méně samostatně rozvíjí, a v případě, že něco rozhoduje, poradí se se všemi, kterých se jeho rozhodnutí týká. Rozhodnutí pak ale už leží na něm, s časovým odstupem jej zhodnotíme, v případě, že nevedlo k požadovaným cílům, dojde k úpravám. Učíme se. Považujeme komunitní fungování a spolupéči o chod spolku, školy a školky, o prostředí, ve kterém žijeme, za ideální občanský model. Už dvakrát komunita prošla rozchodem s vedením, nicméně většina rodičů a celý tým krize překonal a pokračoval v projektu i nadále.     

Těšíme se na další výzvy, třeba se u nich setkáme i s Vámi. Rádi bychom projekt více propojili s veřejností, pokud máte zájem a chuť se přidat nebo nějak zapojitozvěte se nám

Hnízdo Beskydy z.s.
spolek a zřizovatel školy

Ostravice č.ev. 906
739 14 Ostravice 

IČO: 08891303
Č.Ú.: 2901760970/2010

Kontaktní osoba:

Alena Sýkorová

horskachatahnizdo@vlesedu.cz